http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os
Lægning af natursten

 

En vigtig egenskab hos natursten er porøsiteten, som påvirker vandoptagelsen og dermed vedhæft-
ningen. Magmatiske og metamorfe stentyper skal altid lægges med en kunststof modificeret flise-
klæber. Hvis stenene lægges i et jordfugtigt mørtellag, kræves der en ekstra hæftebro.

 

En undtagelse er de klassiske marmortyper, som er uproblematiske med hensyn til vedhæftning og
ikke kræver kunststofmodificerede fliseklæber systemer.
Sedimentsten kan med hensyn til vedhæftning sammenlignesmed marmor. Ved lægning på opvar-
mede cementgulvkonstruktioner skal der dog anvendes en kunststofmodificeret fliseklæber for at
undgå deformationer. Ved lægning i et jordfugtigt mørtellag kræves der ikke en ekstra hæftebro.

 

Hurtigt afbindende klæbesystemer forhindrer udblomstringer, og tendensen til misfarvning reduce-
res. Misfarvninger kan bl.a. udløses affugt, der trækker op i stenen.
Derfor skal man ved lægning af kapillar aktive naturstenstyper som f.eks. kalksten, marmor og po-
røst granit sørge for, at der ikke finder fugtpåvirkning sted nedefra.
PCI tilbyder med Carra-systemet et komplet sortiment til lægning af natursten.

 

De hvide PCI fliseklæbere er egnede til gennemskinnelige naturstensbelægninger og kan således
anvendes universalt. De grå mørtler anvendes derimod til ikke gennemskinnelige naturstensplader.
Det overskuelige produktsortiment letter indkøbet og bidrager til optimering af lageret - uden man
skal undvære et bredt anvendelsesspektrum. Carra-fliseklæberne kom-pletteres med PCI Carrafug,
som er en cementholdig specialfugemørtel. Endvidere findes PCI Carraferm, en elastisk fugetæt-
ningsmasse, til fuger mellem natursten og lodrette elementer, søjler, støtter og vægge.
PCI Carraferm er udviklet specielt til natursten, og farven er tilpasset PCI Carrafug.
For at undgå misfarvninger i randområderne og de frygtede "fedtrander", anbefaler vi, at tætnings-
materialet glattes med PCI Glittemiddel, mens det stadig er friskt.

download PCI's lægningsvejledning > Lægning af Natursten <