http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os


Direktør for E-Byggeri A/S -Jan Ekelund - besigtiger Black Galaxy granitbruddet.Granitbrud.
Et granitbrud kan være et bjerg men det kan også være et hul stort i jorden. Dette granitbrud er et af de få Black Galaxy brud der findes. Dette er et gigantisk hul i jorden på en flad mark i Indien. For at undgå for meget spild i produktionen, er det vigtigt at granitblokkene er meget regulære, derfor bliver der boret, savet og sprængt med præcision. Det er nogle enorme maskiner der benyttes i bruddene. En granitblok vejer ca. 30 tons. 
For at sikre optimal kvalitet, besigtiger e-byggeri jævnligt alle vores samarbejdspartnere. Hos e-byggeri er det prioriteret meget højt, at vi kontrollerer kvaliteten helt fra granitbrud til bordpladen er monteret i køkkenet.

Råblokke fragtes fra granitbrud til fabrik. Transport fra granitbrud til fabrik:
Der er ofte en lang transport fra granitbrud til fabrik. Dette skyldes, at de forskellige granitbrud ligger spredt over hele landet, de er nu engang hvor naturen har placeret dem. Da fabrikken ligger centralt placeret i landet, vil blokkene komme fra forskellige egne, afhængig af den enkelte sten. De viste granitblokke på lastbilerne bliver til f.eks. granitplader og granitfliser. Mange producenter vælger at bruge små blokke til produktion af fliser, her er problemet at de vil variere i farve og struktur, ofte vil en sortering ikke kunne lade sig gøre. Hos e-byggeri benyttes kun store blokke til produktion ag granitfliser, en blok bliver til ca. 750 kvadratmeter. 

Stor "Gang saw" er i gang med at opskære en råblok til råplader med stor nøjagtighed.
Opskæring af råblok til granitplader:
En GangSaw som denne kan skære en granit blok op på ca en dag, det varierer selvfølgelig meget, om blokken skal skæres op i 1,2,3 eller 4 centimeter plader. I nogle tilfælde skæres blokkene op i tykkere plader, f.eks til massive vaskeplader, hvor plade og vask er ud i et stykke. Her skal råblokken ofte være 15-22 cm tyk.Råblokken er skåret op i råplader (slaps) og er klar til at blive poleret på overfladen
Den opskårne granitblok:
Inden granitpladerne forlader hinanden, skal hver enkelt granitplade mærkes op. Dette er for at vi kan følge og spore pladerne helt frem til køkkenbordet. Hvis ikke pladerne bliver mærket op, vil det næsten være umuligt at lave et stort køkken med mange plader, hvor der skal tages hensyn til struktur og farvenuancer på hver enkelt granitbordplade.
Efter opmærkningen er råpladen klar til overflade bearbejdning.
Overfladen poleres med linie poleringsmaskiner, dette sikrer ens god kvalitet hver gang.Overflade bearbejdning:
Overfladebearbejdningen foregår med en liniepoleringsmaskine hvor granitpladen kører stille og roligt gennem maskinen medens polerings hovederne polerer, startende med grov og slutter med et fin poleringshoved alt afhængig af om pladen skal være blankpoleret, matslebet eller om den skal videre forarbejdes til satineret, brændt, børstet eller patineret. I forbindelse med poleringen bliver granitpladen scannet for fejl, så som strukturfejl, farveforskelle, revner m.v. Overfladen kontrolleres af uddannede kvalitetskontrollører.
Kvalietskontrol af overfladen.
Slutkontrollen af den færdigforarbejdede overflade kontrolleres manuelt af et team af kvalitetskontrollører. Den mindste fejl lokaliseres og registreres. Alternativt må pladen endnu
engang i poleringsmaskinen. Når pladen er godkendt bliver den fotograferet, og sendt videre til pakning. For at sikre den bedste kvalitet, tilser e-byggeri´s egne kvalitetskontrollører ofte fabrikkernes produktion, kvalitetstjek, forpakning og afsendelse af varerne. Ingen plade må forlade fabrikken med fejl, det er simpelthen alt for dyrt.


Containeren pakkes med granitplader. Der er ca. 6 plader i hver bundle.
Pakning af granitplader:
Pladerne pakkes i bundtles af ca 6 stk. Hvis der er tale om plader der er følsomme overfor struktur og farvenuancer, vil de blive pakket så de står i samme rækkefølge, som da de var en del af et granitbrud / granitblok. Den oprindelige blok der vejede ca. 30 tons er nu lavet om til ca. 225 kvadratmeter granitplader (3 cm. tyk), og vægten er nu reduceret til ca. 22 tons.  Transporten fra Indien til
e-byggeri's pladelager i Tyskland vil foregå i containere.  Herefter vil den enkelte granitplade blive solgt og færdigproduceret til granitbordplader, vindueskarme, badvaske med videre.