http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt osBlanco ordforklaring

Ikke alle betegnelser er lige indlysende.  har vi lavet en lille ordliste, hvor vi forklarer betydningen af nogle af vores termer. Finder du ikke en god forklaring her, er du velkommen til at spørge om et uddybende svar på info@blanco.dk.


Blanco Control

Enkelte blandingsbatterier fra Blanco er udstyret med vippetap,
med denne kan man betjene kurveventilen i bunden af vasken.
Blanco special-armaturer. 


Forboring

Mange Silgranit-vaske leveres uden huller til blandingsbatteri, sæbedispenser eller excenter, men med forboringer. Det betyder, at man kan slå de ønskede huller ud med en hammer og en dorn. Beskrivelse findes i den medfølgende monteringsvejledning, men kan også downloades her. Ønsker man at bruge et af de forborede huller til excenter, skal man bestille et ekstra excentersæt til vasken.

Vejledning for forboringerFlow 5 S-IFBetegnelsen 'IF' i navnet på en køkkenvask

Betegnelsen 'IF' efter et navn på en køkkenvask betyder, at køkkenvasken både kan planlimes og ilægges.

For nærmere forklaring omkring hhv. planlimning og ilægning, se monteringsmetoder.


S i produktbetegnelse

Tilføjes et 'S' i navnet på en køkkenvask, betyder det, at produktet har en afløbsbakke.

Tilføjes et 'S' til navnet på et blandingsbatteri, betyder det, at produktet har udtræksslange.


Hanehul

Hul i vasken til blandingsbatteri - Ø 35mm.
BLANCOs filosofi omkring hanehuller er, at blandingsbatteriet skal kunne placeres i selve køkkenvasken for at beskytte bordpladen.

Mange af vores køkkenvaske i Silgranit og keramisk porcelæn fås med forboringer. Det betyder, at man med en hammer og dorn kan slå et nyt hanehul, skulle man få brug for at installere en sæbedispenser, excenterbetjening eller Aqua-Hot.


F i produktbetegnelse

Tilføjes et 'F' i navnet på en køkkenvask, betyder det at køkkenvasken er til planlimning.

Tilføjes et 'F' i navnet på et blandingsbatteri, betyder det, at blandingsbatteriet kan løftes op af hanehullet eller skubbes ned.


Perlator

En perlator er et filter i blandingsbatteriets hoved.

Excenter

En excenter er en drejeknap, der sidder på vasken og åbner og lukker for vaskens afløb. En stor del af vaskene har excenter som standardtilbehør.

Løft-op ventil

En løft-op-ventil åbner og lukker for vaskens afløb, når man løfter henholdsvis sænker knappen. Findes kun på en del af integrerbare vaske. Kræver hul i bordpladen.

Placering

Angiver kummeplaceringen af den store kummei forhold til skyllevasken/afløbsbakken. Nogle køkkenvaske fås kun med kummentil højre, andre fås også med vasken til venstre, mens andre igen er vendbare.

Box-system - affaldssystem

Nogle vaske har et box-system, der består af en skakt, der fører direkte til en affaldsspand i skabet under vasken. Når man ikke bruger skakten, kan den dækkes med et låg af rustfrit stål. Denne indretning gør, at man let kan komme af med affaldet uden at skulle åbne skabsdøren. Hvis man bor i en kommune, hvor man skal sortere affaldet, kan man vælge en løsning med flere affaldsspande under skabet. En box-vask leveres
altid med én spand, de øvrige spande købes som ekstra tilbehør.


Hjørnevask

En hjørnevask er specielt designet til montering i et hjørneskab. De fleste hjørnevaske kan dog også monteres i en lige bordplade. Krav til bordplade og underskab er i så fald angivet i "Tekniske oplysninger" under hver enkelt vask.

Kummedybde

Dette mål angiver dybden på den største kumme. Skyllevasken er som regel knap så dyb som den store kumme. Visse steder er skyllevaskens dybde angivet i cm efter dybden af den største kumme.

Kurveventil

En kurveventil er en kurv, der sidder i vaskens afløb. Den fungerer både som en prop, der lukker afløbet og som en kurv, der opfanger madrester. Kurveventilen kan tages op af vasken og tømmes i skraldespanden - en nem måde at fjerne madrester fra afløbet på, så man undgår, at afløbet stopper til.

Når man trykker kurveventilen nedad, lukker man for afløbet, og når man hiver den opad, åbner man for afløbet. Ved at vælge en vask med excenter får man en drejeknap, som man kan åbne og lukke kurveventilen med uden at skulle have fingrene i vand.

Alle vaske med 3½" afløb har kurveventiler både i den store kumme og i skyllevasken, med den ene undtagelse af Primo-box mini.


Linnedstruktur

Linnedstruktur er navnet på den overflade, visse af BLANCOs køkkenvaske også kan leveres med. Overfladen minder om Microtex, men den er lidt grovere i vævningen. Køkkenvasken får således en overflade, der er mat og lettere skjuler små ridser.

Microtex

Microtex er navnet på den overflade, visse af BLANCOs køkkenvaske også kan leveres med. Overfladen minder om Linnedstruktur, men den er lidt finere i vævningen. Køkkenvasken får således en overflade, der er mat og lettere skjuler små ridser.

Skylleskål

En skylleskål er en si-indsats af plast eller rustfrit stål, der passer ned i skyllevasken og vasken. Alle skylleskåle tåler maskinopvask.

Skyllevask

En skyllevask er en lille kumme ved siden af den store kumme med eget afløb. Den kan fx bruges til at skylle redskaber/grønsager i, mens man har opvask i den store vask.

Vaskeskab

Det køkkenskab som vasken lægges i, kaldes vaskeskabet. Man kan ikke lægge en vask i et skab, hvis kummen er bredere end skabets indermål. Man kan dog sagtens vælge en vask med afløbsbakke, som går ud over vaskeskabet. Ved enkelte vaske har vi angivet fx "Ved ilægning i 60 cm skab kræves udskæring i skabssiden". Dette betyder, at vasken godt kan være i et vaskeskab, der er 60 cm bredt, men at det kan kræve udskæring i
skabsvæggen for at kunne spænde beslagene ordentligt. Hvis dette skal undgås, skal vasken lægges i bordpladen, før denne monteres på skabene.


Asfaltmåtter

Blanco bruger asfaltmåtter som støjdæmpning på køkkenvaskene.

Kartusch

Kartusch er det emne i blandingsbatterier, hvor koldt og varmt vand blandes.

U i produktbetegnelse

Tilføjes et 'U' i navnet på en køkkenvask, betyder det, at køkkenvasken er til underbygning.

C i produktbetegnelse

Tilføjes et 'C' i navnet på et blandingsbatteri, betyder det, at der på selve blandingsbatteriet sidder en vippetap, der styrer kurveventilen. Det vil sige, at man på blandingsbatteriet kan åbne og lukke for sit afløb.