http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os
Forside e-byggeri.dk - Klæb- og fugetips - Lægning - natursten
Lægning af natursten

 

En vigtig egenskab hos natursten er porøsiteten, som påvirker vandoptagelsen og dermed vedhæft-
ningen. Magmatiske og metamorfe stentyper skal altid lægges med en kunststof modificeret flise-
klæber. Hvis stenene lægges i et jordfugtigt mørtellag, kræves der en ekstra hæftebro.

 

En undtagelse er de klassiske marmortyper, som er uproblematiske med hensyn til vedhæftning og
ikke kræver kunststofmodificerede fliseklæber systemer.
Sedimentsten kan med hensyn til vedhæftning sammenlignes med marmor. Ved lægning på opvar-
mede cementgulvkonstruktioner skal der dog anvendes en kunststofmodificeret fliseklæber for at
undgå deformationer. Ved lægning i et jordfugtigt mørtellag kræves der ikke en ekstra hæftebro.

 

Hurtigt afbindende klæbesystemer forhindrer udblomstringer, og tendensen til misfarvning reduce-
res. Misfarvninger kan bl.a. udløses af fugt, der trækker op i stenen.
Derfor skal man ved lægning af kapillar aktive naturstenstyper som f.eks. kalksten, marmor og po-
røst granit sørge for, at der ikke finder fugtpåvirkning sted nedefra. 


Download Ardex's lægningsvejledning, klik her
Se Ardex sortiment, klik her
Se også rengørings- og plejetips fra PCI > Rengøring- og plejemiddeloversigt <