http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os
Forside e-byggeri.dk - Klæb- og fugetips - Rengøring - Plejetips




Natursten - rengøringsmuligheder og plejetips

Naturstensbelægninger kan sammenlignet med keramik være overordentlig modtagelige for snavs.
Derfor kræver natursten særlig pleje og rengøring. For at den valgte belægning ikke indenfor ret
kort tid skal komme til at se "gammel" ud, skal den med jævne mellemrum rengøres, plejes og
eventuelt imprægneres med specialprodukter. De rigtige produkter giver rene belægninger og er
med til at bevare værdien. En ubehandlet belægning kan blive misfarvet af mange forskellige årsager.
Det er yderst sjældent, at farveændringen neutraliseres, når belægningen er tør.
Rengøringsmiddel industrien tilbyder en række naturstensplejemidler til fjernelse af forurening, men
de kan alle først anvendes, når man kender forureningens art og der er gennemført en test på et ikke
synligt sted. Misfarvninger kan så fjernes med et egnet middel, eller i det mindste reduceres.


Rengøring
Syreholdige produkter (pH-værdi 1 - 7sur) løsner og fjerner uorganiske forureninger, som f.eks.
cementslør, mørtelrester, kalkaflejringer, udblomstringer, rust (virker ikke ved olie, fedt, voks, forseg-
ling). De har imidlertid også for det meste en skadelige virkning på naturstenen. Ludholdige produkter
(pH-værdi 7 -14 alkalisk) løsner og fjerner organiske forureninger, som f.eks. almindeligsnavs, plante-
olie og -fedt, plejemiddelfilm, lette voksfilm (virker ikke ved cementslør, kalk, rust etc.).


Opløsningsmiddelholdige produkter
(indeholder benzin o.l.) løsner og fjerner organiske forureninger, som f.eks. mineralsk olie, syntetisk
fedt, harpiks, klæbemidler, tjære, vokslag, maling(virker ikke ved cementslør, kalk, rust etc.)


Andre produkter

(specialrengørings-midler) anbefales til specielle forureninger, som f.eks. alger, fugtskjolder, misfarv-
ninger. N.B. Da talrige natursten (f.eks. kalksten) ikke kan tålesyre, anbefales det indtrængende, at
der kun anvendes specielt udviklede naturstensrengørings- og plejemidler.


Pleje

Det er nødvendigt at anvende pleje-produkter til at opfriske og bevare farverne. Ved normal tilsmuds-
ning tilsættes rengøringsmidlet til vandet. Til mere hårdnakkede pletter er det nødvendigt at anvende
midlet ufortyndet.


Filmdannende tilsætningsstoffer
skal kun anvendes i specielle tilfælde. Egenskaber: robust overfla-
de, opfriskning af glans, eventuel risiko for glatte gulve.


Tilsætningsstoffer til vaskevandet
, som ikke danner en film, kan altid anvendes uden problemer.
Egenskaber: Vandopløselig, renser og plejer, ingen udfældning, farve-opfriskende.


Misfarvninger, som er opstået på grund af bestanddele i selve naturstenen, eller metalpartikler eller
oxidationsprodukter under transporten eller på byggepladsen, kan ikke repareres og kan for det meste
ikke fjernes igen. Efterfølgende afslibning og polering har dog givet resultat på marmor og kalksten. På
dette område findes der specialistfirmaer. Til imprægnering findes der - til indendørs og udendørs brug -
silikone-  
eller silikoneholdige produkter med meget lang holdbarhed. Disse imprægneringsmidler er
diffusionsåbne, stort set farveneutrale og anvendes også til polerede flader. Akrylat- eller voksholdige
forseglinger egner sig primært til indendørs brug og kun til ru flader. De er filmdannende, farveintensi-
verende, skinnende og har en begrænset holdbarhed.


PCI produkter – Klik videre til produkter her:


> PCI Gulvplejerens <

> PCI Grundrens – Intensiv <

> PCI Naturstensimprægnering <

> PCI Naturstensplejerens <